Dat alles in orde is, dat aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan wordt en dat de hygiënevoorschriften goed in acht genomen worden, wordt door het Gastouderbureau gecontroleerd. Dit gebeurt ieder jaar. Er wordt een verslag gemaakt en dit verslag kunnen de ouders inzien als er belangstelling voor is. Het kan altijd getoond worden maar het is ook online beschikbaar bij het Gastouderbureau. 

Veiligheidsmaatregelen.

In iedere slaapkamer en in de gangen zijn rookmelders geplaatst plus Koolmonoxidemelders. De deuren, die door de kinderen veel gebruikt worden, hebben deurstoppers en veiligheidslijstjes om geen vingers te knellen. Het hele speelterrein is afgeschermd met een houten hek en de sluitingen zijn niet door kleine kinderen te openen.

De GGD kan onverwacht een controlebezoek brengen. Ook deze maakt een verslag. Dit verslag wordt naar de gemeente gestuurd. De gemeente bepaald dan of het goed is en dat de gastouder geregistreerd mag blijven.