VVE

Wij werken met het VVE – programma "Kiki". VVE staat voor vroege voorschoolse educatie.

Kiki is een beertje dat elke maand een ander thema behandeld en samen met de kinderen leuke en leerzame avonturen beleeft. Met Kiki werken wij aan spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en komen rekenprikkels aan bod.

Er is een themahoek waarop altijd leuke spulletjes staan die maandelijks worden veranderd.

EHBO

Er is altijd iemand op de groep met een EHBO, EHAK en reanimatiediploma.

Risico-inventarisatie

Elk jaar wordt er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgemaakt voor het huis en de omgeving.